IDW '19
Sapporo

Workshop on FPD Manufacturing, Materials and Components

date time session   room
Wed., Nov. 27 13:45-15:05 PRJ1/FMC1 AR/VR
Special Topics of Interest on AR/VR and Hyper Reality
Room 108
15:20-16:40 FMC2 Metrology and Manufacturing
17:00-18:30 FLX1/FMC3 Advanced Materials and Components for Flexible Electronics
Thu., Nov. 28 9:00-10:20 FMC4/LCT4 Micro LED Display Mid-sized Hall A
10:40-13:10 FMCp1 Micro/Mini LEDs
Special Topics of Interest on Micro/Mini LEDs
Main Hall
10:40-13:10 FMCp2 Quantum Dot Technologies
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies
10:40-13:10 FMCp3 Metrology & Manufacturing
14:30-17:00 FMCp4 Light Shaping Optics
14:30-17:00 FMCp5 Materials & Components
Fri., Nov. 29 9:00-10:35 LCT5/FMC5 High Performance 8K LCDs Mid-sized Hall A
11:00-11:40 FMC6 Retardation Management Room 206
13:20-14:20 FMC7 Quantum Dot
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies
15:00-16:20 FMC8 Advanced Material

PRJ1/FMC1 : AR/VR
Special Topics of Interest on AR/VR and Hyper Reality

Wed., Nov. 27  13:45-15:05  Room 108

Chair: Satoshi Ouchi (Hitachi)
Co-Chair: Hirotsugu Yamamoto (Utsunomiya Univ.)

PRJ1/FMC1-1 Invited  Modeling, Algorithm, and Implementation of Resolution-Tripled Near-Eye Light Field Displays
*Zong Qin1, Jui-Yi Wu1, Ping-Yen Chou1, Cheng-Ting Huang1, Yu-Ting Chen1, Yi-Pai Huang1 (1. National Chiao Tung University (Taiwan))
PRJ1/FMC1-2 Possibility of Deblurring Aerial Image Based on Deconvolution Processing
*Hayato Kikuta1,2, Hirotsugu Yamamoto2,3 (1. Mitsubishi Electric Corp. (Japan), 2. Utsunomiya University (Japan), 3. ACCEL (Japan))
PRJ1/FMC1-3 Volume-Holographic Multiplexed-Mirror Waveguide for Head-Mounted Display
*Takeru Utsugi1, Mayumi Sasaki2, Kazuhiko Ono2, Yukinobu Tada2 (1. Hitachi, Ltd. (Japan), 2. Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Japan))
PRJ1/FMC1-4 High See-Through and High Efficiency Waveguide for Head Mounted Displays and Waveguide Evaluations
*Ryuji Ukai1, Takuma Kuno1, Toshiteru Nakamura1, Masahito Uchiyama1, Satoshi Ouchi1 (1. Hitachi, Ltd. (Japan))

go to page top

 

FMC2 : Metrology and Manufacturing

Wed., Nov. 27  15:20-16:40  Room 108

Chair: K Käläntär (Global Optical Solutions)
Co-Chair: Toshiaki Nonaka (Merck Performance Materials)

FMC2-1 Invited  Surface Strain Analysis of Bending Substrates for Design of Flexible Devices
*Atsushi Shishido1 (1. Tokyo Institute of Technology (Japan))
FMC2-2 Metrology Issues of a Non-Planar Light Source with Radius Comparable to that of Measurement Field
*K Käläntär1, Tomonori Tashiro1, Yasuki Yamauchi1 (1. Yamagata University (Japan))
FMC2-3 Researches of Process Reduction for Viewing Angle Controllable LCD
*Shih-Bin Liu1, Lujie Wang1, Jun Jiang1, Yanbing Qiao1, Chia-Te Liao1, Te-Chen Chung1 (1. InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd. (China))
FMC2-4 Research on Failure Factors of Salt Spray Test and the Solutions for COG 2.4mm-Down-Border LTPS LCM
*zuoyin li1, xianfeng lin1, zhenqing xie1, chunrong lin1, lihua zheng1, fushan dai1, dandan yan1, xiaoyu wang1, changjuan zhang1, qingwen hu1, xuexin lan1, guozhao chen1, junyi li1, lei wang1 (1. Xiamen Tianma Microelectronics Co., Ltd., Xiamen, China (China))

go to page top

 

FLX1/FMC3 : Advanced Materials and Components for Flexible Electronics

Wed., Nov. 27  17:00-18:30  Room 108

Chair: Toshihide Kamata (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
Co-Chair: Makoto Arai (ULVAC Inc.)

FLX1/FMC3-1 Invited  Printed Invisible Silver-Grid Transparent Electrode on Flexible Epoxy Film and Application to Powder Electroluminescent Device
*Masato Ohsawa1, Natsuki Hashimoto1, Naoki Takeda2, Shota Tsuneyasu2, Toshifumi Satoh2 (1. ULVAC, Inc. (Japan), 2. Tokyo Polytechnic University (Japan))
FLX1/FMC3-2 Al Alloying Effect in Functionalization of Mechanical Resistance to Foldable Display Interconnections
*Chiharu Kura1, Mototaka Ochi1, Hiroyuki Okuno2, Hiroshi Goto2 (1. Kobe Steel, LTD. (Japan), 2. Kobelco Research Institute, Inc. (Japan))
FLX1/FMC3-3 Withdrawn
FLX1/FMC3-4 Improvement of the Corrosion Resistance of TCO/Ag/TCO Structure for Transparent Conductive Layer
*Yuto Toshimori1, Sohei Nonaka1 (1. Mitsubishi Materials Corporation (Japan))
FLX1/FMC3-5L Roll-to-Roll Processing of Transparent and Robust Permeation Barrier Films for Flexible Electronics
*John Fahlteich1, Michiel Top1, Stefan Hinze1, Uwe Meyer1, Tobias Vogt1, Valentijn von Morgen2, Matthias Fahland1 (1. Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP (Germany), 2. DuPont Teijin Films Ltd. (UK))

go to page top

 

FMC4/LCT4 : Micro LED Display

Thu., Nov. 28  9:00-10:20  Mid-sized Hall A

Chair: K Käläntär (Global Optical Solutions)
Co-Chair: Seiji Shibahara (Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.)

FMC4/LCT4-1 Invited  High-Resolution (1,000 to over 3,000 ppi) Full-Color Silicon Display for Augmented and Mixed Reality
*Hidenori Kawanishi1, Hiroaki Onuma1, Masumi Maegawa1, Takashi Kurisu2, Takashi Ono2, Shigeyuki Akase1, Shinji Yamaguchi1, Naoto Momotani2, Yusuke Fujita1, Yuhei Kondo2, Kentaro Kubota2, Toshimi Yoshida1, Yuta Ikawa1, Tsuyoshi Ono2, Hiroyoshi Higashisaka2, Yasuaki Hirano2, Shinsuke Anzai1 (1. Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd. (Japan), 2. Sharp Fukuyama Laser Co., Ltd (Japan))
FMC4/LCT4-2 Invited  A New Generation of HDR Display with Super Multi-Zones Mini LED
*Jianping Zheng1, Zhuo Deng1, Ling Wu1, Poping Shen1, Junyi Li1, Jianmou Huang1 (1. XiaMen Tianma Microelectronics Company, Ltd. (China))
FMC4/LCT4-3 Invited  Monolithic Integration of GaN-micro-LED and Si-MOSFET for Bio-application
*Hiroto Sekiguchi1,2, Hiroki Yasunaga1, Kazuaki Tsuchiyama1, Keisuke Yamane1, Hiroshi Okada1, Akihiro Wakahara1 (1. Toyohashi University of Technology (Japan), 2. PRESTO, JST (Japan))
FMC4/LCT4-4 An Active Matrix Mini-LEDs Backlight Based on a-Si
*Bin Liu1,2, quansheng liu2, jia li2, yongyuan qiu2, junling liu2, yong yang2, hongyuan xu2, Juncheng Xiao2, feng zhu2, hang zhou1, Xin Zhang2 (1. Peking University Shenzhen Graduate School (China), 2. China Star Optoelectronics Technology (China))

go to page top

 

LCT5/FMC5 : High Performance 8K LCDs

Fri., Nov. 29  9:00-10:35  Mid-sized Hall A

Chair: Koichi Miyachi (JSR)
Co-Chair: Toshimitsu Tsuzuki (NHK)

LCT5/FMC5-1 Invited  Novel Liquid Crystal Display Mode UV2AII with Photo Alignment Technology for a Large-Screen 8K Display
*Shinichi Terashita1, Kouichi Watanabe1, Fumikazu Shimoshikiryoh1 (1. Sharp Corporation (Japan))
LCT5/FMC5-2 Invited  Novel Pixel Structure for the Improving Optical Performances of 8K LCD Panel
*Kwangsoo Bae1, Minjoeng Oh1, Beomsoo Park1, Young Je Cho1, Sang Hwan Cho1, Dong Hwan Kim1 (1. Samsung Display (Korea))
LCT5/FMC5-3 Invited  17-inch Laser Backlight LCD with 8K, 120-Hz Driving and BT.2020 Color Gamut
Yoichi Asakawa1, Ken Onoda1, Hiroaki Kijima1, *Shinichi Komura1 (1. Japan Display Inc. (Japan))
LCT5/FMC5-4L 55 High Contrast Ratio Panel Produced by Pixel Level Local Dimming Technology
*Chun-chi Chen1, Yan-Xue Wang1, Young-Yuan Qiu1, Gang Yu1, Chung-Yi Chiu1, Bin Zhao1, Xin Zhang1 (1. China Star Optoelectronics Technology Company, Ltd. (China))

go to page top

 

FMC6 : Retardation Management

Fri., Nov. 29  11:00-11:40  Room 206

Chair: Takashi Sato (ZEON)
Co-Chair: Daisuke Ogomi (Nitto Denko Corporation)

FMC6-1 Withdrawn
FMC6-2 New Type 1/4-Wave Plate Film for OLED Panels
*Jiro Ishihara1, Kenji Yoda1, Shunsuke Takagi1, Kazuhiro Osato1, Yuji Shibata1, Taku Hatano1 (1. ZEON CORPORATION (Japan))
FMC6-3 Novel Chromakey Technology with Polarizer and Retardation Film
*Yoshiaki Asanoi1, Muneo Kaneko2, Kazuya Yoshimura1, Katsunori Takada1, Akinori Izaki1 (1. Nitto Denko Corporation (Japan), 2. Kansai Televiaion Co.Ltd. (Japan))

go to page top

 

FMC7 : Quantum Dot
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies

Fri., Nov. 29  13:20-14:20  Room 206

Chair: Takao Tomono (Toppan Printing)
Co-Chair: Yukito Saitoh (FUJIFILM Corporation)

FMC7-1 Invited  Quantum Rod Enhancement Films for Modern LCDs
Swadesh Kumar Gupta1, Maksym F Prodanov1, Chengbin Kang1, Cheng Chun Hin1, Valerii V Vashchenko1, *Abhishek Kumar Srivastava1 (1. hong kong university of science and technology (Hong Kong))
FMC7-2 Wide Color Gamut Display Solution Using Hybrid-Typed Perovskite Quantum Dots White LEDs
Chieh-Yu Kang1, Chih-Hao Lin1, *Chun-Lin Tsai1, Chin-Wei Sher1, Ting-zhu Wu2, Po-Tsung Lee1, Hao-Chung Kuo1 (1. National Chiao Tung University (Taiwan), 2. Xiamen University (China))
FMC7-3 A Novel Display Technology—Perovskite Quantum Dot Display with Blue OLEDs
*Miao Duan1, Dongze Li1, Zhiping Hu1, Wenxiang Peng1, Yongwei Wu1, Yongming Yin1, Bo He1, Pei Jiang1, Feng Jiang2, Lifu Shi2, Haizheng Zhong2, Shu-jhih Chen1, Chia-Yu Lee1, Xin Zhang1 (1. Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. (China), 2. Beijing Institute of Technology (China))

go to page top

 

FMC8 : Advanced Material

Fri., Nov. 29  15:00-16:20  Room 206

Chair: Atsuko Fujita (JNC Corporation)
Co-Chair: Seiki Ohara (AGC)

FMC8-1 Invited  Carrier Glass Substrates for Electronic Display Fabrication
*Kazutaka Hayashi1 (1. AGC Inc. (Japan))
FMC8-2 Blackening of TFT Wiring by Depositing High Durability Film
*Keita Umemoto1, Shin Okano, Yukiya Sugiuchi, Takeshi Ohtomo, Ichiro Shiono (1. Mitsubishi Materials Corporation (Japan))
FMC8-3 Withdrawn
FMC8-4 Photosensitive Materials with Zirconia Nanotechnology
*Hiroki Chisaka1, Kouichi Misumi1, Dai Shiota1, Katsumi Ohmori1, Lei Zheng2, Robert J. Wiacek2, Z. Serpil Gonen Williams2 (1. Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (Japan), 2. Pixelligent Technologies LLC (United States of America))
FMC8-5L Transparent Flexible Electrode with Conductive Coating Induced by Proton Implantation of Emeraldine Polyaniline Covalently Functionalized on Polydimethylsiloxane
*Pen-Cheng Wang1, Tsan-Feng Lu1, Tzu-Hsiang Lin1, Ching-Jung Lo2, Ping-Ching Pai2, Chen-Kan Tseng2, Hui-Yu Tsai1, Ming-Wei Lin1, Tsung-Min Hung2 (1. National Tsing Hua University (Taiwan), 2. Chang Gung Memorial Hospital (Taiwan))

go to page top

 

Poster FMCp1 : Micro/Mini LEDs
Special Topics of Interest on Micro/Mini LEDs

Thu., Nov. 28  10:40-13:10  Main Hall

FMCp1-1 Monolithic Light-Guide Plate with Prism Structure for 1.5D 32 Dimming Zones and Narrow Border LCD
*Chao-Min Yang1, ChihChun Chang1, Yatan HSiao1, Wenlin Chemg1 (1. AU Optronics Corporation (Taiwan))
FMCp1-2 High Performance GaN-Based Micro-LEDs with Improved Ambient Contrast Ratio
*Ke Zhang1,2, Tingting Han3, Hoi-sing Kwok1,2, Zhaojun Liu1,2 (1. Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong), 2. Southern University of Science and Technology (China), 3. Shenzhen Refond Optoelectronics CO., LTD (China))
FMCp1-3L Design of Mini-LED Backlight Using Reflective Mirror Dots with High Luminance Uniformity for Mobile LCDs
*Sho Kikuchi1, Senshi Nasu1, Takahiro Ishinabe2, Hideo Fujikake2 (1. National Institute of Technology, Sendai College (Japan), 2. Tohoku University (Japan))

go to page top

 

Poster FMCp2 : Quantum Dot Technologies
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies

Thu., Nov. 28  10:40-13:10  Main Hall

FMCp2-1 Wide Color Gamut White Light-Emitting Diode Using Quantum Dot/Siloxane Hybrid Encapsulation Material with Excellent Environmental Stability
*Junho Jang1, Da-Eun Yoon1, Seung-Mo Kang1, Ilsong Lee1, Doh C. Lee1, Byeong-Soo Bae1 (1. Korea Advanced Institute of Science and Technology (Korea))

go to page top

 

Poster FMCp3 : Metrology & Manufacturing

Thu., Nov. 28  10:40-13:10  Main Hall

FMCp3-1 Investigation on the Effects of 365nm UV Light Irradiation on the Polyimide Alignment Film
*Mudan Chen1, Li Yang1, Chiamin Yu1, Peter Liao1 (1. InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd (China))
FMCp3-2 Reliability Improvement of Narrow Down-Border TED Product Based on LTPS-TFT LCD Technology
*Binbin Chen1, Zuoyin Li1, Haitao Duan1, Guozhao Chen1, Junyi Li1, Lei Wang1 (1. Xiamen Tianma Microelectronics Co., Ltd. (China))
FMCp3-3 Withdrawn
FMCp3-4 Fabrication and Characteristics of Heat-Dissipation Sheet Patterned with Graphene and Polymer Adhesive
*Jong-Keun Choi Choi1, Byung-Min Park1, Kwan-Young Han1 (1. University of Dankook (Korea))
FMCp3-5 Post-Oven Induced Surface Hydrophobicity Degradation of CF4 Plasma Treated Polyimide Photo Resistance
*Letao Zhang1,2, Xiaoliang Zhou2, Peng Zhang1, Yingchun Fan1, Qiankun Xu1, Liangfen Zhang1, Xiaoxing Zhang1, Yuan Jun Hsu1, Shengdong Zhang2 (1. Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. (China), 2. Peking University (China))
FMCp3-6 High Resolution Technologies of 1.0 µm L/S Using PSM Specialized in DUV Broadband Illumination
*Kanji Suzuki1, Manabu Hakko1, Miwako Ando1, Koichi Takasaki1, Nobuhiko Yabu1, Kouhei Nagano1, Nozomu Izumi1 (1. Canon Inc. (Japan))
FMCp3-7 Mechanical Exfoliated Large Scale CVD-Graphene using Water-Soluble WO3 Supporting Layer
*Seung-Il Kim1, Seok Ki Hyeong1, Ji Yun Moon1, Jae-Hyun Lee1 (1. Ajou University (Korea))
FMCp3-8 Effects of Annealing Gas on Electrical Properties of La2O3 Gate Dielectrics
*Minjun Song1, Byoungdeog Choi1 (1. University of Sungkyunkwan (Korea))
FMCp3-9 Reduction of Oxide Defects in ZrO2/Al2O3/ZrO2 Dielectrics by Incorporating Hydrogen Peroxide
*Gaeun Lee1, Byoungdeog Choi1 (1. Sungkyunkwan University (Korea))
FMCp3-10 Electro-Optical Performance of OLED with MEH-PPV Fabricated by Solution Process
*Seok Je Lee1,2, Fangnan Yao2, Seung Il Lee1, Cao Jin2, Woo Young Kim1, Chang Bum Moon1, Chul Gyu Jhun1,2 (1. Hoseo University (Korea), 2. Shanghai University (China))

go to page top

 

Poster FMCp4 : Light Shaping Optics

Thu., Nov. 28  14:30-17:00  Main Hall

FMCp4-1 A New 3D Image Switching Method in Arc 3D Display by Selecting Desired Arcs in Arc Array by Projectors with Different Illumination Angles for Changing Depths
*Kazuki Seko1, Haruki Mizushina1, Shiro Suyama1 (1. Tokushima University (Japan))
FMCp4-2 Withdrawn
FMCp4-3 Withdrawn
FMCp4-4L Forming Multiple Aerial 3D Images by Use of Infinity Mirror, AIRR, and DS3D Display
*Kazunari Chiba1, Daiki Nishimura1, Masayuki Shinohara3, Hirotsugu Yamamoto1,2 (1. Utsunomiya Univ. (Japan), 2. JST ACCEL (Japan), 3. OMRON Corp. (Japan))
FMCp4-5L Reduction of Blur of Aerial Image Formed with AIRR by Use of Paired Masked Retro-reflectors
*Ryota Kakinuma1, Norikazu Kawagishi1,2, Hirotsugu Yamamoto1,3 (1. Utsunomiya University (Japan), 2. Yazaki Corporation (Japan), 3. JST, ACCEL (Japan))
FMCp4-6L Measurement of Crosstalk in an Energy-Harvesting Projector Utilizing a Uniform Luminescent Layer
*Ryo Matsumura1, Yasuhiro Tsutsumi1, Ichiro Fujieda1 (1. Ritsumeikan University (Japan))
FMCp4-7L Evaluation of Image Resolution of Aerial Image Based on Slanted Knife Edge Method
*Norikazu Kawagishi1,2, Ryota Kakinuma1, Hirotsugu Yamamoto1,3 (1. Utsunomiya University (Japan), 2. Yazaki Corporation (Japan), 3. JST ACCEL (Japan))

go to page top

 

Poster FMCp5 : Materials & Components

Thu., Nov. 28  14:30-17:00  Main Hall

FMCp5-1 Photonic Crystal Multilayers Make 100% BT. 2020 Possible
*Bingyang Liu1, Dongchuan Chen1, Xiawei Yun1, Xueqiang Qian1, Kaixuan Wang1, Hongming Zhan1, Xi Chen1 (1. BOE Technology Group Co., Ltd. (China))
FMCp5-2 Research on the Reliability of Sealant Materials for Narrow Border Products
*Maoqiang Chi1, Bai Bai1, Xuan Du1, Yanjun Song1, Chung-Ching Hsieh1 (1. Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd., Shenzhen, China (China))
FMCp5-3 Withdrawn
FMCp5-4 Withdrawn
FMCp5-5 Proposal of Novel Temperature-Independent Zero-Zero-Birefringence Polymer for Real-Color Display
Yuma Kobayashi1, *Kohei Watanabe1, Yasuhiro Koike1,2 (1. Keio University (Japan), 2. Keio Photonics Research Institute (Japan))
FMCp5-6L Transparent Conductive Ga-Al-ZnO Film Fabricated by Facing Targets Sputtering System
*Kyung Hwan Kim1, Yu Jin Kim1, You Seung Rim2, Jeongsoo Hong1 (1. Gachon University (Korea), 2. Sejong University (Korea))
FMCp5-7L Investigation of Solution-Processed α-Fe2O3 /ZnO Multilayer for Photoelectrode
*Jeongsoo Hong1, Kyung Hwan Kim1, You Seung Rim2, Nobuhiro Matsushita3 (1. Gachon university (Korea), 2. Sejong University (Korea), 3. Tokyo Institute of Technology (Japan))
FMCp5-8L Capacitance-Voltage Characteristics of Solution-Based HfZr-Silicate Gate Dielectrics
*Nara Lee1, Pyungho Choi1, Byoungdeog Choi1 (1. Sungkunkwan University(Korea))

go to page top