IDW '19
Sapporo

Workshop on MEMS and Emerging Technologies for Future Displays and Devices

date time session   room
Thu., Nov. 28 9:00-9:10   Opening Conference Hall
9:10-10:30 MEET1 Novel Materials, Fundamental Components and Process Technologies
10:40-13:10 MEETp1 Novel Components and Process Technologies Main Hall
17:20-18:40 MEET2 EL Quantum Dots Technologies
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies
Conference Hall
Fri., Nov. 29 9:00-10:20 MEET3 Emerging Quantum Dots and Nanotechnologies (1)
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies
10:40-11:40 MEET4 Emerging Quantum Dots and Nanotechnologies (2)
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies
13:20-14:40 MEET5 Micro/NanoDisplays
15:00-16:20 MEET6 Micro/NanoDisplays

 

MEET1 : Novel Materials, Fundamental Components and Process Technologies

Thu., Nov. 28  9:10-10:30  Conference Hall

Chair: Jin Jang (KyungHee University)
Co-Chair: Chien-chung Lin (National Chiao Tung University)

MEET1-1 Invited  High Brightness Electron Beam with Carbon Nanotube (CNT) Cold Cathode
*Kyu Chang Park1, Ha Rim Lee1, Boklae Cho2 (1. KyungHee University (Korea), 2. Korea Research Institute for Science and Standard (Korea))
MEET1-2 Electron Beam Lithography of PMMA Film Using Direct Growth CNT Cold Cathode Emitter
*Ok Jung Hwang1, Ha Rim Lee1, Kyu Chang Park1 (1. University of Kyunghee (Korea))
MEET1-3 SOURCE 2D Simulation for High Resolution Carbon Nanotube Cold Cathode Fabrication
*Da Woon Kim1, Ha Rim Lee1, Boklae Cho2, Kyu Chang Park1 (1. University of Kyung Hee (Korea), 2. Korea Research Institute for Science and Standard (Korea))
MEET1-4 Effects on X-ray Imaging Quality by Manipulation of Cold Cathode Emitter Density
*Jisoo Oh1, Yi Yin Yu1, Kyu Chang Park1 (1. Kyung Hee University (Korea))

go to page top

 

MEET2 : EL Quantum Dots Technologies
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies

Thu., Nov. 28  17:20-18:40  Conference Hall

Chair: Frank Yan (Fuzhou University)
Co-Chair: Jang Hyuk Kwon (Kyung Hee University)

MEET2-1 Invited  Quantum Dot Electroluminescence to Achieve Saturated Colours for REC2020 Compatibility
*Poopathy Kathirgamanathan1, Muttulingam Kumaraverl1 (1. Brunel University London (UK))
MEET2-2 Withdrawn
MEET2-3 Invited  Ultra-Bright Quantum-Dot Light-Emitting Diodes
*Shuming Chen1 (1. Southern University of Science and Technology (China))
MEET2-4 Invited  Efficient and Stable Light Emitting Diodes Based on Luminescent Nanocrystals
*Kai Wang1, Xiangtian Xiao1,2, Zhaojin Wang1, Taikang Ye1 (1. Southern University of Science and Technology (China), 2. The University of Hong Kong (Hong Kong))

go to page top

 

MEET3 : Emerging Quantum Dots and Nanotechnologies (1)
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies

Fri., Nov. 29  9:00-10:20  Conference Hall

Chair: Christophe Martinez (CEA LETI)
Co-Chair: Haizheng Zhong (Beijing Institute of Technology)

MEET3-1 Invited  Developing Cd-Free QLEDs for Display Applications
*Zhuo Chen1, Dong Li1, Boris Kristal1, Jingwen Feng1, Zhigao Lu1, Gang Yu1, Yanzhao Li1, Xinguo Li1, Xiaoguang Xu1 (1. BOE Technology Group Co., Ltd. (China))
MEET3-2 Invited  Horizontally Oriented Exciton Dipoles in Solution-Processed Quantum Dot Solids
*Chih-Jen Shih1, Jakub Jagielski1, Simon Solari1, Sudhir Kumar1 (1. ETH Zurich, Switzerland (Switzerland))
MEET3-3 Invited  Controlling Charge Injection Properties of Quantum Dot Light-Emitting Diodes
*Jeonghun Kwak1, Seunghyun Rhee1, Taesoo Lee1, Guen-Woo Baek1, Kyunghwan Kim1, Yeseul Park1 (1. Seoul National University (Korea))
MEET3-4 Invited  High Efficiency Cadmium-Free Red Quantum Dot-Light Emitting Diodes
*Jang Hyuk Kwon1 (1. Kyung Hee University (Korea))

go to page top

 

MEET4 : Emerging Quantum Dots and Nanotechnologies (2)
Special Topics of Interest on Quantum Dot Technologies

Fri., Nov. 29  10:40-11:40  Conference Hall

Chair: Shuming Chen (Southern University of Science and Technology)
Co-Chair: Jang Hyuk Kwon (KyungHee University)

MEET4-1 Invited  In-situ Fabricated Perovskite Quantum Dots for Display Applications
*Haizheng Zhong1 (1. Beijing Institute of Technology (China))
MEET4-2 Withdrawn
MEET4-3 Invited  Hybrid Colloidal Quantum Dot Photonic Devices
*Chien-chung Lin1,2 (1. National Chiao Tung University (Taiwan), 2. Industrial Technology Research Institute (Taiwan))

go to page top

 

MEET5 : Micro/NanoDisplays

Fri., Nov. 29  13:20-14:40  Conference Hall

Chair: Poopathy Kathirgamanathan (Brunel University London)
Co-Chair: Kyu Chang Park (KyungHee University)

MEET5-1 Invited  Design Considerations for Holographic Retinal Projection Display
*Christophe Martinez1, Fabian Rainouard1, Basile Meynard1 (1. CEA Leti (France))
MEET5-2 Withdrawn
MEET5-3 Invited  Investigation of Tempreture-Denpendent Behaviors of Micro-LED Displays
*Zhaojun Liu1, Bo Lu1, Minggang Liu2, Yong Fan2, Jiayu Lee2, Yan Wang1, Hao-Chung Kuo3, Xiaowei Sun1 (1. Southern University of Science and Technology (China), 2. Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (China), 3. National Chiao Tung University (Taiwan))
MEET5-4 Invited  Towards High Resolution Active-Matrix GaN μ-LED Based Micro Displays
Junyang Nie2,1, Zhijie Ke3, Yongai Zhang1, Xiongtu Zhou1, Tailiang Guo1, Congyan Lu5, Yiren Chen5, Zhangxu Pan6, Ling Li4, Di Geng4, Hang Song5, Zheng Gong6, *Jie Sun1, Qun Yan1,2 (1. Fuzhou University (China), 2. Xi'an Jiaotong University (China), 3. Xiamen Changelight Co. Ltd. (China), 4. Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences (China), 5. Changchun Institute of Optics ,Fine Mechanics and Physics,Chinese Academy of Science, China (China), 6. Guangdong Institute of Semiconductor Industry Technology, Guangdong Academy of Sciences (China))
MEET5-5L Invited  Comparison of LTPS, Oxide and LTPO TFTs for Micro-LED Displays
*Jin Jang1, Suihui Lee1, Hyo-min Kim1, Yuanfeng Chen1 (1.Advanced Display Research Center, Kyung Hee University)

go to page top

 

MEET6 : Micro/NanoDisplays

Fri., Nov. 29  15:00-16:20  Conference Hall

Chair: Chih-Jen Shih (ETH Zurich, Switzerland)
Co-Chair: Kyu Chang Park (KyungHee University)

MEET6-1 Invited  Toward for Ultimate Displays with MicroLED by PixeLED Display Technology
*Ying-Tsang (Falcon) Liu1, Kuan-Yung Liao1, Yun-Li Li1 (1. PlayNitride Inc. (Taiwan))
MEET6-2 Invited  Impressive Technologies for MicroLED Displays
*Zine Bouhamri1, Eric Virey1 (1. Yole Developpement (France))
MEET6-3 17.3-in Mini-LEDs Halo Effect and Human Factor Study for High-End Notebook Application
*Hao-Hao Wu1, Jenn-Jia Su1, Chun-Sheng Li1, Han-Ping Kuo1, Yu-Hsiu Chang1, Chia-En Fuh1, Bo-Yuan Su1 (1. AU Optronics Corporation (Taiwan))
MEET6-4L In-situ EUV Irradiation for Etching Residual Removal of AM Mini-LED
Yong Deng1, Junling Liu1, *Minli Tan1, Min Xiong1, Liangyi Cai1, Wenbo Liu1, Quansheng Liu1, Yifeng Yang1, Rui Zhao1, Weimin Zhang1 (1. Shenzhen China Star Optoelectronic Technology Company, Ltd. (China))

go to page top

 

Poster MEETp1 : Novel Components and Process Technologies

Thu., Nov. 28  10:40-13:10  Main Hall

MEETp1-1 Morphological Properties of Nickel-Cobalt Double Hydroxides Prepared by Facile Wet-Chemical Method
*Kyung Ho Kim1, Sena Motoyama, Maho Suzuki, Yoshio Abe, Midori Kawamura, Takayuki Kiba (1. Kitami Institute of Technology (Japan))
MEETp1-2 Briggs-Rauscher Oscillating Reaction for Color Display
Chung-Jen Ou2, Wei-Ren Lin2, Zhao-Wei Cheng2, Yan-Hua Chiu2, Chiao-Jou Chiu2, *Chin-Hua Ou1 (1. Feng-Chia University (Taiwan), 2. Hsiuping University of Science and Technology (Taiwan))

go to page top